Home / bvtunhan

bvtunhan

17.5.2019 TT Sơn họp anh 02

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn họp Dự án Xây dựng và Tăng cường quản lý phương thức chi trả và Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm chi trả tại Việt Nam

Ngày 17/5/2019 tại Hà Nội, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về họp Dự án Xây dựng và Tăng cường quản lý phương thức  chi trả và Gói dịch vụ y tế cơ ...

cnt-Thong-tu-so-10-2014-TT-BTC-Huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don0

Nghị quyết số 30/NĐ – CP của Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2019, số 30/NQ – CP ngày 11/5/2019. Trong đó, quy định rõ về thanh toán dịch vụ Y tế tuân thủ luật giá, theo giá dịch vụ (tại điểm ...

cnt-Thong-tu-so-10-2014-TT-BTC-Huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don0

GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BHYT KHI NGƯỜI BỆNH CHUYỂN TUYẾN.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 1155/BHXH-CSYT về giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến. Theo đó: Hiện nay, một số cơ sở KCB tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến khi tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định ...