Home / Tin tức / CÔNG VĂN 3385

CÔNG VĂN 3385

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 3385/BYT-KH-TC về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT theo giá dịch vụ y tế.

Theo đó, số lượng dịch vụ dựa vào số liệu cơ sở y tế đã tổng hợp đề nghị cơ quan BHXH thanh toán và được cơ quan BHXH giám định, trong đó lưu ý:

– Việc xác định số ngày điều trị nội trú thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/3/2016 – 14/7/2018 thực hiện theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015;

+ Từ ngày 15/7/2018 – 14/01/2019 thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018.

– Chi phí về thuốc, vật tư y tế, máu và chế phẩm máu chưa tính trong giá dịch vụ thì thanh toán theo thực tế sử dụng và giá mua theo đấu thầu của cơ sở y tế.

Mức giá dịch vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 15/2018/TT-BYT trong thời gian các văn bản này còn hiệu lực.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 3385/BYT-KH-TC ngày 17/6/2019. Tại đường link dưới.

3385_BYT-KH-TC_416566