Home / Tin tức / CÔNG VĂN 579/KCB-PHCN&GĐ NĂM 2019 VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) DO CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN HÀNH

CÔNG VĂN 579/KCB-PHCN&GĐ NĂM 2019 VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) DO CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN HÀNH

Mới đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn 579/KCB-PHCN&GĐ về việc quản lý dịch vụ xoa bóp (massage).

Theo đó, Công văn 579/KCB-PHCN&GĐ nêu rõ Nghị định 155/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp và quy định cơ sở xoa bóp phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở Y tế.

Cũng theo Công văn 579, trước đó Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định về điều kiện kinh doanh trong Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp.

Như vậy, điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp không còn được quy định là loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện và thủ tục công bố cơ sở dịch vụ xoa bóp không còn được quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Do đó, các Sở Y tế sẽ không tiếp nhận, giải quyết thủ tục công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 579/KCB-PHCN&GĐ được ban hành ngày 30/5/2019 trong file đính kèm.

579_KCB-PHCNGD_415466 ( xoa bop)