Home / Tin tức / CÔNG VĂN 842/BHXH-DVT2019 VỀ THANH TOÁN THUỐC CHỨA ALPHACHYMOTRYPSIN.

CÔNG VĂN 842/BHXH-DVT2019 VỀ THANH TOÁN THUỐC CHỨA ALPHACHYMOTRYPSIN.

1341810830_LogoBHXH_TS

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 842/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 7740/BYT-QLD.

Theo đó, Điểm a Khoản 1 Điều 37 Thông tư 01/2018/TT-BYT có quy định:

“Thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện như sau:

Được tiếp tục lưu hành, sử dụng mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng đã được Bộ Y tế phê duyệt cho đến hết hạn dùng của lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu trong thời gian có hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”

Căn cứ quy định nêu trên, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh rà soát, xác định chi phí thuốc Alphachymotrypsin đã sử dụng tại cơ sở KCB BHYT không đúng theo chỉ định tại Công văn 22098/QLD-ĐK.

Từ ngày 27/12/2017 đến 26/3/2018 mà chưa chấp nhận thanh toán thì thực hiện thanh toán bổ sung. Đồng thời BHXH các tỉnh thực hiện giám định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ về chế độ tài chính.

Xem chi tiết tại Công văn 842/BHXH-DVT được ban hành ngày 20/3/2019.

842_BHXH-DVT_410650