Home / Tin tức / CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VỀ RÀ SOÁT SỐ LIỆU CHI PHÍ KCB BHYT CHƯA CHẤP NHẬN THANH TOÁN TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ KB,CB

CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VỀ RÀ SOÁT SỐ LIỆU CHI PHÍ KCB BHYT CHƯA CHẤP NHẬN THANH TOÁN TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ KB,CB

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được Công văn số 4703/BYT – KH- TC về việc rà soát số liệu chi phí Khám chữa bệnh BHYT chưa chấp nhận thanh toán tại một số cơ sở KB, CB.

Văn phòng Hiệp hội gửi công văn để các đơn vị biết và thực hiện./.

File chi tiết: Công văn số 4703 BYT

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.