Home / Tin tức / CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ÁP MÃ DỊCH VỤ KCB THEO THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ÁP MÃ DỊCH VỤ KCB THEO THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT

Ngày 30/5/2018, Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí trong một số trường hợp.

Để các đơn vị thực hiện đúng, ngày 13 tháng 7 năm 2018 Bộ y tế đã có công văn số 4017/BYT-BH về việc hướng dẫn mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

(Chi tiết vui lòng xem flie đính kèm)

Nội dung công văn 4017/BYT – BH: CV 4017 Vv Hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15-2018.TT-BYT