Home / Sự kiện / CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ XẾP HẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ XẾP HẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được Công văn số 1848/KCB-HN về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân.

(Vui lòng xem file đính kèm: CUC QLKCB – phan tuyen BVTN

Văn phòng Hiệp hội gửi tới các đơn vị bệnh viện tư nhân biết và thực hiện./.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội