Home / Sự kiện / Đề nghị giới thiệu đề cử tập thể tiêu biểu tham gia chương trình “Vì sức khỏe người Việt”

Đề nghị giới thiệu đề cử tập thể tiêu biểu tham gia chương trình “Vì sức khỏe người Việt”

Ngày 9/5/2019, Văn phòng Hiệp hội nhận được công văn số 43/CV -TWH của Trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam về việc đề nghị giới thiệu đề cử tập thể tiêu biểu tham gia chương trình ” Vì sức khỏe người Việt” và Lễ tuyên dương những đơn vị điển hình “Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng” ngày 9/5/2019 nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đơn vị trong công tác tuyên truyền nâng cao phong trào chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý nghĩa của sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe, an ninh xã hội chất lượng.

(Có công văn đính kèm –Vì sức khỏe người Việt)

Các đơn vị Hội viên quan tâm xin gửi danh sách và đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Hiệp hội để Hiệp hội có cơ sở giới thiệu và đề cử các đơn vị tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tham gia chương trình qua địa chỉ: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam – Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh – P Đông Thọ – TP Thanh Hóa  Hoặc email: Hiephoibenhvientuvn@gmail.com.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội./.