Home / Sự kiện / GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA HỘI VIÊN: Kiến nghị thanh toán chi phí KCB tại bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng.

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA HỘI VIÊN: Kiến nghị thanh toán chi phí KCB tại bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Công văn số 85/BV-HR ngày 25/9/2018 của Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng về việc kiến nghị giải quyết thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 484/QĐ-BHXH ngày 27/9/2016 về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện chính sách BHYT tại Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng, Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra và thu hồi về quỹ BHXH toàn bộ chi phí 85 danh mục kỹ thuật mới (chụp cắt lớp vi tính, tiêm khớp) của năm 2015 và 6  tháng đầu năm 2016 với số tiền 630.439.500đ (Sáu trăm ba mươi triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, năm trăm đồng chẵn). Nguyên nhân là do Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng khi phát sinh thực hiện danh mục kỹ thuật mới đã không thông báo cho cơ quan BHXH, không bổ sung Phụ lục hợp đồng làm căn cứ thanh toán.

Trên cơ sở văn bản của BHXH tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng, Hiệp hội đề nghị BHXH Việt Nam xem xét giải quyết kiến nghị của Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng.

Ngày 5/11/2018, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4577/BHXH-CSYT gửi BHXH tỉnh Thanh Hóa về việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.  Sau gần 03 tháng làm việc, ngày 09 tháng 01 năm 2019, BHXH Việt Nam có công văn số 106/BHXH –CSYT, theo đó  BHXH Việt Nam thống nhất với ý kiến đề xuất của BHXH tỉnh Thanh Hóa “về việc chấp nhận thanh toán số tiền 630.439.500đ, là chi phí của 02 dịch vụ kỹ thuật tiêm khớp và chụp cắt lớp vi tính được Bộ y tế phê duyệt thực hiện tại BVĐK Hàm Rồng nhưng chưa được bổ sung vào phụ lục hợp đồng KCB BHYT. Chi phí nêu trên được tổng hợp thanh toán vào nguồn kinh phí năm 2018”.

Đạt được kết quả này là nhờ hoạt động tích cực của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong thời gian tới, Văn phòng Hiệp hội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam./.

 Tài liệu tham khảo:

Công văn số 4577/BHXH – CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội

Mọi kiến nghị của Hội viên gửi về Văn phòng Hiệp hội qua địa chỉ: Văn phòng Hiệp hội số 595 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hoặc qua email: Hiephoibenhvientuvn@gmail.com