Home / Sự kiện / GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG NỘI DUNG VỀ CHUYỂN TUYẾN, THÔNG TUYẾN KCB BHYT

GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG NỘI DUNG VỀ CHUYỂN TUYẾN, THÔNG TUYẾN KCB BHYT

 Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam có Công văn số 06/CV – BVTN ngày 26/1/2019 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc đề nghị làm rõ một số nội dung về chuyển tuyến, thông tuyến KCB BHYT

Ngày 19 tháng 2 năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 472/BHXH – CSYT về việc giải quyết những vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, tại mục 2 Công văn nêu rõ:

“Theo quy định tại Khoản C, Điểm 3, Điều 22 của Luật BHYT, kể từ ngày 1/1/2016 người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi, mức hưởng; Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT(Nghị định số 146) quy định mức hưởng đối với các trường hợp đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh khi đi KCB tại các trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh, không điều chỉnh quy định đối với các trường hợp tự đi KCB quy định tại Khoản C, Điểm 3, Điều 22 Luật BHYT. Do vậy, các trường hợp tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện (bao gồm cả bệnh viện tư nhân hạng 3) vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật BHYT.

(Chi tiết xem file đính kèm: CV 472 của BHXH CSYT)

Vậy Văn phòng Hiệp hội thông báo để các đơn vị hội viên vướng mắc được biết và thực hiện đúng quy định./.

Nguồn Văn phòng Hiệp hội