Home / Sự kiện / GIẤY MỜI HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(SỬA ĐỔI)

GIẤY MỜI HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(SỬA ĐỔI)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành đã được thực thi từ năm 2011. Sau gần một thập kỷ, Luật này đã bộc lộ một số điểm bất cập như: Quy định về đối tượng hành nghề còn hẹp; hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…Những bất cập này đã kìm hãm sự phát triển của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả chăm sóc sức khỏe của người dân.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh đang được sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại. Dự kiến Luật sửa đổi sẽ đưa ra một khuôn khổ pháp lý mới trong việc quản lý hành nghề, quản lý điều kiện cung ứng dịch vụ và quản lý hoạt động chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để dự thảo này thực sự phản ánh mong muốn và nhu cầu thực tiễn của các cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh, nhằm hạn chế tối đa sự bất hợp lý về luật ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi sát sườn của các cơ sở KCB, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam(Hiệp hội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) và Bộ y tế phối hợp tổ chức:

  HỘI THẢO

GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Hiêp hội kính mong quý đơn vị nghiêm túc nghiên cứu dự thảo Luật và tham gia đầy đủ, đúng thành phần./.

Vui lòng xem file đính kèm: Giấy mời Họp Góp ý dự thảo Luật KCB Phieu dang ky tham du

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam