Home / Chưa được phân loại / Hoàn thiện Luật Khám, chữa bệnh – “Cuộc cách mạng’’của Y tế Việt Nam

Hoàn thiện Luật Khám, chữa bệnh – “Cuộc cách mạng’’của Y tế Việt Nam

Dự thảo sửa đổi Luật khám chữa bệnh đã được đại diện các cơ sở KCB ngoài công lập góp ý nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong việc quản lý hành nghề, điều kiện cung ứng dịch vụ, hoạt động chuyên môn kỹ thuật… được coi là một cuộc cách mới của ngành y tế Việt Nam.

xem link video buổi hội thảo qua :

https://hoanhap.vn/video/hoan-thien-luat-kham–chua-benh—cuoc-cach-mang–cua-y-te-viet-nam-30821

Nguồn từ báo hòa nhập.