Home / Hoạt động hội

Hoạt động hội

CÔNG VĂN 4736 HƯỚNG ĐẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 13, 14

  Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4763/BYT-KH-TC về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mức giá tối đa quy định tại thông tư 14/2019/ TT-BYT bằng mức giá quy định tại Thông ...