Home / Hoạt động hội (page 3)

Hoạt động hội

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2017

Kính gửi Hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam họp Hội nghị hội viên năm 2017 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng về tình hình hoạt động Hiệp hội 6 ...

Hội nghị Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam – 2017

Ngày 22/04/2017 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã diễn ra “ Hội nghị Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam – 2017” Toàn cảnh Hội nghị Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện liên ...

Bệnh viện tư vẫn bị ‘phân biệt đối xử’

Đó là ý kiến chung của lãnh đạo các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên cả nước là hội viên Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam. Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam Nguyễn ...