Home / Hoạt động hội (page 4)

Hoạt động hội

Ngày 22 tháng 8 năm 2016, văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được Văn bản số 7200/VPCP-KGVX về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm  y tế ngày 29 tháng 8 năm 2016. Theo đó, ...

THÔNG BÁO: Hội nghị Phẫu thuật Nhi và Chu sinh

Hội Phẫu thuật Nhi Việt nam  phối hợp cùng bệnh viện Sản nhi Ninh Bình sẽ tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 11 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 2016 tại Thành phốc Ninh Bình. Chủ đề của Hội nghị năm nay: “Vì ...