Home / Hoạt động hội (page 5)

Hoạt động hội

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam dự Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 41/2011/TT-BYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.

Hội nghị do Cục Khám chữa bệnh và Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Hầu hết các ý kiến góp ý đều đánh giá cao ý nghĩa, sự cần thiết phải ban ...

ĐẦU TƯ Y TẾ CÔNG PHẢI RA CÔNG VÀ TƯ PHẢI RA TƯ

Trong thời gian gần đây hoạt động của mạng lưới y tế cả công và tư đang có nhiều vấn đề khiến dư luận xã hội hết sức quan tâm, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà khoa học trong và ngoài ngành đã đăng đàn, trao đổi, bộc lộ quan ...