Home / Hoạt động hội (page 6)

Hoạt động hội

Kế hoạch họp Ban chấp hành lần thứ 3

Nhằm đánh giá hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Ban chấp hành giao cho Ban Thường trực tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3.            Thời gian :  Từ ngày 26-28 tháng 7 ...