Home / Hoạt động hội (page 7)

Hoạt động hội

Kế hoạch họp Ban chấp hành lần thứ 3

Nhằm đánh giá hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Ban chấp hành giao cho Ban Thường trực tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3.            Thời gian :  Từ ngày 26-28 tháng 7 ...

img-0294-779220140826164006.7143280

Ra mắt Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

26/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014- 2019. Tại đại hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao chứng nhận thành viên VCCI cho hiệp hội. CôngThương – Hiệp hội Bệnh ...