Home / Hoạt động hội / HỘI NGHỊ TỔNG HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

HỘI NGHỊ TỔNG HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2017, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư y tế tư nhân. Được sự quan tâm của Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số Ban, bộ, ngành TW và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham gia Hiệp hội có 65 hội viên là các bệnh viện, phòng khám trên cả nước.

24174553_1567581833284672_4727519889882978380_n

Ảnh: Hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

             Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội và Ban chấp hành Hiệp hội, Hội viên đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động hội năm 2017 và phương hướng hoạt động thời gian tới; có cơ hội gặp gỡ trao đổi những khó khăn, vướng mắc về chính sách bất cập trong khám chữa bệnh BHYT, xếp hạng bệnh viện tư nhân; thảo luận kiện toàn tổ chức phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội …

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

24176649_1567581889951333_2344145553850754766_n                     24232448_1567581919951330_480855337496039048_n

Nguồn: Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.