Home / Hội viên / Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn
Số 14 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An