Home / Sự kiện / Hướng dẫn triển khai Thông tư 15/TT-BYT

Hướng dẫn triển khai Thông tư 15/TT-BYT

Ngày 30/5/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Bộ Y tế đã tổ chức hướng dẫn triển khai Thông tư 15/TT-BYT ngày 30/5/2018 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong ngày 4/7 và 5/7 .

Văn phòng Hiệp hội trân trọng gửi bản hướng dẫn triển khai Thông tư này
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: