Home / Giới thiệu / Thông báo khẩn về việc Khảo sát số liệu phục vụ công tác xây dựng thông tư phân hạng bệnh viện tư nhân

Thông báo khẩn về việc Khảo sát số liệu phục vụ công tác xây dựng thông tư phân hạng bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế giao cho  Cục quản lý khám chữa bệnh  làm đầu mối thiết lập bộ tiêu chí nhằm phân hạng Bệnh viện tư nhân. Đây là việc làm hết sức cần thiết, phù hợp yêu cầu thực tiễn và giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bệnh viện tư nhân tiếp cận với công tác khám chữa bệnh cho đối tượng người bệnh có tham gia BHYT. Tuy nhiên  để bộ tiêu chí sát với thực tế và sau khi ban hành không làm xáo trộn hoạt động bình thường của các bệnh viện tư nhân trong cả nước, Phòng quản lý hành nghề thuộc Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế  đã thống nhất và giao cho thường trực Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức cuộc khảo sát nhằm đánh giá một  cách chính xác nhất thực trạng của các bệnh viện tư nhân.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

khao sat so lieu phuc vu phan hang BVTN