Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Công văn số 96 ngày 19/3/2020 về việc đề nghị thanh toán chi phí vượt định mức KCB BHYT năm 2016 của bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Đại chỉ: Số 143 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành ...

Thông báo số 89/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, TTCP yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: Công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, truy tìm nguồn lây một cách nhanh nhất, những người ...