Home / Sự kiện / PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ XẾP HẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ XẾP HẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

Ngày 01/06/2018, Văn phòng Hiệp hội nhận được Công văn số 584/KCB-HN của Cục khám chữa bênh – Bộ Y tế về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với bệnh viện tư nhân.
Theo đó, đến thời điểm hiện tại một số bệnh viện tư nhân vẫn chưa nộp hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ theo ý kiến của Hội đồng. Vậy các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục khám chữa bệnh – Bộ y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bệnh viện liên hệ với Cục khám chữa bệnh – Bộ y tế để được tiếp tục hướng dẫn (Địa chỉ: Phòng Quản lý hành nghề Khám, chữa bệnh – Cục khám chữa bệnh – Bộ y tế/ ĐT-Fax: 04-62732110)
Văn phòng Hiệp hội gửi công văn tới các đơn vị được biết và thực hiện./.
(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm – cv 584 Cuc kham chua benh)
Nguồn: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam