Home / Sự kiện

Sự kiện

Hie.p-ho.i-Be.nh-vie.n-t-nhan-Vie.t-Nam-vinh-d.-on-nha.n-c-thu-ua-ca-y-ban-ma.t-tra.n-to-quoc-Vie.t-Nam

Minh bạch, khách quan, công bằng trong giám định bảo hiểm y tế.

 Đó là một trong những nhiệm vụ năm 2019 của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam được ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tổ chức ngày ...

images

GIẤY MỜI HỌP HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2019

Nhằm đánh giá công tác hoạt động Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Hiệp hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thời gian: 8h ...