Home / Giới thiệu / Sự ra đời của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Sự ra đời của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương xã hội hoá về lĩnh vực y tế của Đảng, nhà nước, nhiều doanh nhân là chủ đầu tư tích cực hưởng ứng bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng xây dựng bệnh viện. Đến nay, khối bệnh viện tư nhân đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có gần 170 bệnh viện tư nhân, nhiều bệnh viện có quy mô lớn từ 200 đến 500 giường, với tổng số giường bệnh nội trú khoảng 45 ngàn giường, tổng mức đầu tư khối bệnh viện tư nhân khoảng trên 100 trăm ngàn tỷ đồng. Hầu hết các bệnh viện được đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo, nhiều bệnh viện đầu tư thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị. Nguồn nhân lực không ngừng phát triển, thu hút đông đảo đội ngũ các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, bác sỹ CKII, chuyên khoa I, giầu kinh nghiệm và luôn nêu cao phẩm chất đạo đức của những người thầy thuốc trong khám, chữa bệnh. Hiện nay, một số bệnh viện đã thực hiện được nhiều ca  kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, mổ não, cột sống, lồng ngực, nuôi cấy tế bào gốc……… .cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo mà trước đây phải chuyển lên tuyến Trung ương, giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở, điều trị, giảm quá tải cho tuyến trên. Đặc biệt, chủ trương xã hội hoá của Đảng, nhà nước về y tế đã huy động được các nhà đầu tư, giảm đáng kể nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Thực tế cho thấy khi bệnh viện tư nhân ra đời đã làm thay đổi nhận thức, quan đểm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, y, bác sỹ khối bệnh viện công lập. Kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện xã hội về y tế đã khẳng định chủ trương của Đảng, nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các Bộ, ngành liên quan về cơ chế, chính sách phát triển, sự quan tâm của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, thì trong đó có sự đóng góp quan trọng của các nhà quản lý, các Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ và đội ngũ nhân viên y tế trong các bệnh viện. Kết quả đó đã được Đảng, nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được khối bệnh viện tư nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập và hạn chế nhất định, đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động.

unnamed (1)

Đại hội Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam lần thứ nhất

Trước yêu cầu phát triển của đất nước của ngành y tế, đòi hỏi khối bệnh viện tư nhân phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khối y tế tư nhân gặp những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, nhưng để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết còn rất khăn, một số bệnh viện kiến nghị đơn lẻ không được xem xét giải quyết, thậm chí bị lãng quên. Khi bệnh viện bị xâm phạm quyền lợi chưa có một tổ chức để đứng ra bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng nên bệnh viện luôn bị thiệt thòi. Thực tế cho thấy bên cạnh sự quản lý của Bộ y tế, các Bộ, ngành liên quan, Sở y tế và chính quyền các địa phương, thì rất cần một tổ chức Hiệp hội để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Là cầu nối giữa các bệnh viện với các cơ quan quản lý nhà nước từ địa phương đến Trung ương. Thông qua tổ chức Hiệp hội các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương sẽ nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn để ban hành và điều chỉnh những chính sách phù hợp. Đồng thời, Hiệp hội sẽ là mái nhà chung để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quản lý bệnh viện, nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, giáo dục y đức, hỗ trợ nâng cao hoạt động và chất lượng khám, chữa bệnh. Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu đó, thể theo nguyện vọng của đông đảo các bệnh viện trên phạm vi toàn quốc, sau một thời gian chuẩn bị tích cực hoàn thiện hồ sơ và được sự quan tâm giúp đỡ và xác định sự cần thiết phải có một tổ chức Hiệp hội cho khối bệnh viện tư nhân của Bộ y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 611/QĐ- BYT cho phép thành lập Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và ngày 28 tháng 8 năm 2014 Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và ngày 28 tháng 10 năm 2014 Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1122/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ. Sự ra đời của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của khối bệnh viện tư nhân đối với sự nghiệp phát triển y tế trong thời gian tới.

Nguồn: Ban chấp hành