Home / Sự kiện / TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BHYT NĂM 2018

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BHYT NĂM 2018

Kính gửi các đơn vị Hội viên,

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Hiệp hội nhận được Công văn số 1882/BHXH- CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường công tác giám định BHYT năm 2018.

Theo đó, qua công tác kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và kết quả kiểm tra, rà soát việc đấu thầu, sử dụng thuốc tại các địa phương, dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định các năm 2015 – 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát hiện việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT còn một số bất cập, chưa đúng quy định

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định hiện hành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tập trung giải quyết những tồn tại hiện có.

(Chi tiết xem file đính kèm – BHXH viet nam0001)

Vậy Văn phòng Hiệp hội xin gửi Công văn tới các đơn vị Hội viên biết và thực hiện./.