Home / Sự kiện / THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ, CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ, CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Hiệp hội nhận được Công văn số 4972/BYT-KHTC về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ y tế về hướng dẫn kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Trong thời gian qua, Bộ y tế đã nghiêm cứu các quy định của Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, Nghị định số 149/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Giá để xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ y tế về hướng dẫn kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Để góp phần hoàn chỉnh hơn nữa Thông tư, Văn phòng Hiệp hội gửi file đính kèm (Công văn và Dự thảo Thông tư) rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các đơn vị Hội viên.

File đính kèm:

1.7.11. DT TT ke khai gia DV KCB

2.cv 4972

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn bản về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) Hoặc qua Email: sontungtranminh@gmail.com hoặc pmnga72@yahoo.com.vn.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội