Home / Hoạt động hội / THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2016 số lượng cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khám chữa bệnh BHYT là 418 cơ sở, trong đó có 272 phòng khám và 146 bệnh viện, tương đương bệnh viện hạng 2 là 63 cơ sở và bệnh viện hạng 3 là 83 bệnh viện khám chữa bệnh BHYT.

Đến năm 2017, con số này đã tăng lên, có 444 cơ sở khám chữa bệnh từ phòng khám trở lên, phòng khám là 292, bệnh viện là 152 cơ sở trong đó tương đương hạng 2 là 71 bệnh viện và tương đương hạng 3 là 81 bệnh viện khám chữa bệnh BHYT.  Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang đứng trước nguy cơ không được tái ký Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018 do vướng mắc liên quan đến chính sách phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, phân hạng bệnh viện…

Chuyển động 24h ngày 05 tháng 12 năm 2017 đã có bài viết phản ánh về vấn đề này:

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam kính đề nghị các đơn vị có cùng vướng mắc như trên gửi công văn về văn phòng Hiệp hội để Hiệp hội tập hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

Mọi thông tin gửi về: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam – Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa hoặc qua email: hiephoibenhvientuvn@gmail.com