Home / Tin tức / THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHẠM LÊ TUẤN TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CNTT TRONG KCB BHYT

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHẠM LÊ TUẤN TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CNTT TRONG KCB BHYT

Ngày 20 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Vậy Văn phòng Hiệp hội thông báo tới các đơn hội viên được biết và thực hiện

( Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  Thông báo 240 – TB-BYT về triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động KCB BHYT_c385a699a643d78a4321f2e0aaec457b)