Home / Hoạt động hội / THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2017

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2017

Kính gửi Hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam,

Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam họp Hội nghị hội viên năm 2017 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng về tình hình hoạt động Hiệp hội 6 tháng cuối năm 2016, quý 1 năm 2017 và phương hướng hoạt động Hiệp hội thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp của Hội viên Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội đã thống nhất đưa ra một số kết luận (Có văn bản kèm theo). Vậy Văn phòng Hiệp hội gửi tới các Hội viên được biết và triển khai thực hiện.
 Vui lòng xem file đính kèm: TB tổng kết Hội nghị 2017