Home / Sự kiện / THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NĂM 2018

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và các thành viên trong Ban thường vụ, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. 120 đại biểu là hội viên Hiệp hội cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Hoàng Mạnh Thế, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận các vấn đề liên quan đến những bất cập trong việc triển khai và thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật về y tế, giúp người dân thay đổi nhận thức về y tế tư nhân; thực trạng hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân trong công tác khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời đưa ra các giải pháp kiến nghị các cơ quan quản lý, xem xét, điều chỉnh, sửa đổi các chính sách đã ban hành, tạo nên sự công bằng, bình đẳng giữa các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân, giúp việc quản lý cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác KCB ngày càng tốt hơn.

Sau khi nghe 17 ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ đã phân tích, làm rõ một số nội dung các hội viên đã phản ánh tại hội nghị. Về các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội có ý kiến chỉ đạo và được toàn thể hội nghị thống nhất(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm – Thông báo kết luận Hội nghị Hội viên năm 2018)

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội./.