Home / Tin tức / THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KCB BHYT ĐỐI VỚI CƠ SỞ KCB TƯ NHÂN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KCB BHYT ĐỐI VỚI CƠ SỞ KCB TƯ NHÂN

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân nhận được Công văn số 3387/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB tư nhân ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Theo đó, do một số bệnh viện tư nhân chưa hoàn thiện hồ sơ để thẩm định xét tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương nên đến nay chưa được Bộ Y tế cấp Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Việc xét tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân sẽ hoàn thành chậm nhất  đến ngày 31/12/2018

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương tiếp tục thực hiện hợp đồng KCB BHYT đến hết 31/12/2018 đối với các bệnh viện tư nhân đã được ký hợp đồng KCB BHYT năm 2018 nhưng chưa được Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Kể từ 01/01/2019 trở đi, các bệnh viện tư nhân chưa được Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì chưa đủ cơ sở để cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT.

Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam gửi kèm Công văn của BHXH Việt Nam để các đơn vị Hội viên chưa hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng hoàn thiện theo đúng quy định./.

File đính kèm: Công văn 3387 BHXH

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.