Home / Tin tức

Tin tức

Tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội  thông qua vào ngày 23/11/2009 ...

CÔNG VĂN 3385

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 3385/BYT-KH-TC về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT theo giá dịch vụ y tế. Theo đó, số lượng dịch vụ dựa vào số liệu cơ sở y tế đã tổng hợp đề nghị cơ quan BHXH thanh toán và được ...

THÔNG TƯ 09

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU, CHUYỂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ Đây ...