Home / Tin tức

Tin tức

Đại hội Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam lần hai

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam những năm trước đó. Các đại biểu dự Đại hội. ...