Home / Tin tức / Kiến thức

Kiến thức

Nỗi oan của thầy thuốc !

Tôi viết câu chuyện này chắc chắn bố, mẹ và những người thân của hai bé sơ sinh sấu số đọc được sẽ rất đau lòng, câu chuyện của hơn tám năm về trước, tuy nhiên tôi vẫn viết và tôi viết chỉ với một mục đích là, nhằm chia ...