Home / Tin tức / Tin hiệp hội

Tin hiệp hội

Tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội  thông qua vào ngày 23/11/2009 ...

Nghị quyết số 30/NĐ – CP của Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2019, số 30/NQ – CP ngày 11/5/2019. Trong đó, quy định rõ về thanh toán dịch vụ Y tế tuân thủ luật giá, theo giá dịch vụ (tại điểm ...