Home / Tin tức / Tin hiệp hội

Tin hiệp hội

Thông tin các đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ người dân phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khẩu trang vải, ngày 27/3/2020, Bộ Công thương có Công văn số 2225/BCT-TTTN về việc ...