Home / Tin tức / Tin hiệp hội

Tin hiệp hội

cnt-Thong-tu-so-10-2014-TT-BTC-Huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don0

Nghị quyết số 30/NĐ – CP của Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2019, số 30/NQ – CP ngày 11/5/2019. Trong đó, quy định rõ về thanh toán dịch vụ Y tế tuân thủ luật giá, theo giá dịch vụ (tại điểm ...