Home / Sự kiện / Từ 1/3/2018: Nhiều thay đổi trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

Từ 1/3/2018: Nhiều thay đổi trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Theo đó, thông tư sửa đổi một số nội dung liên quan đến các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về: Quy chế bệnh viện, mẫu hồ sơ bệnh án, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh, sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số hoạt chất, thuốc trong danh mục thuốc tân dược và danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngoài ra, Thông tư 50 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Trong đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn chi tiết mức thanh toán theo từng mức hưởng của các nhóm đối tượng và trường hợp đi khám chữa bệnh mạch vành đúng tuyến, trái tuyến.

Đối với dịch vụ kỹ thuật đặt stent động mạch vành phải sử dụng nhiều hơn một stent phủ thuốc, mức thanh toán cho tổng chi phí vật tư y tế bao gồm stent thứ nhất và tổng vật tư y tế khác ngoài stent trong một lần sử dụng dịch vụ.

Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia BHYT có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến thì Quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đặt stent tối đa là 69 triệu đồng. Trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương, Quỹ BHYT sẽ thanh toán tổng chi phí là 40% chi phí nói trên, tương đương 27,6 triệu đồng.

Nếu tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, Quỹ BHYT thanh toán chi phí cho người bệnh là 60%, bằng 41,4 triệu đồng đồng.

Trường hợp người bệnh là đối tượng tham gia BHYT có mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHYT liên tục trên 5 năm, Quỹ BHYT tế thanh toán tổng chi phí vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh là 58,8 triệu đồng. Các đối tượng này nếu tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương, sẽ được thanh toán hơn 23,5 triệu đồng, còn tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, Quỹ BHYT thanh toán hơn 35,2triệu đồng đồng.

Tại Thông tư lần này, Bộ Y tế cũng quy định công khai thuốc dùng hàng ngày cho từng người bệnh bằng cách thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc. Đồng thời, yêu cầu người bệnh hoặc người nhà ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày. Phiếu này được để ở kẹp đầu giường bệnh hoặc cuối giường bệnh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề như sau: Người hành nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa nào, thì được phép thực hiện các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của chuyên khoa đó, trừ trường hợp thực hiện một số phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT (ngày 26/12/2014) của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật thì cần có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp.

Theo Thông tư 50, một số nội dung là điều kiện để cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng được sửa đổi, bổ sung như nhiệm vụ của bác sĩ, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Thông tư hướng dẫn: “Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú”. Theo đó, thông tin chụp phim chẩn đoán hình ảnh của người bệnh nội trú phải được thể hiện trong hồ sơ bệnh án và sổ chẩn đoán hình ảnh của cơ sở khám, chữa bệnh.

Với quy định này, trong trường hợp chuyển tuyến, cần chuyển các phim chẩn đoán hình ảnh kèm theo các giấy, phiếu chuyển viện. Trường hợp người được chụp phim thuộc đối tượng khám ngoại trú, thì trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng với phim đã chụp cho người đó. Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

Phương Anh

Nguồn: https://baomoi.com/tu-1-3-2018-nhieu-thay-doi-trong-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh/c/24801127.epi