Home / Sự kiện / Từ 15-1-2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế

Từ 15-1-2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế

Theo Thông tư 39 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 15-1-2019, mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình >3%, giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh tăng bình quân >10%.

9253a31b125afb04a24bNguồn: https://baomoi.com/tu-15-1-2019-tang-gia-3-10-hon-1-900-dich-vu-y-te/c/29339910.epi?utm_source=iapp&utm_medium=browser&utm_campaign=share