Home / Sự kiện / 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐀́𝐍 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐌𝐎𝐍𝐄 -𝐓𝐏𝐏

𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐀́𝐍 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐌𝐎𝐍𝐄 -𝐓𝐏𝐏

𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐀́𝐍 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐌𝐎𝐍𝐄 -𝐓𝐏𝐏

Tiếp nối thành công tại Hội thảo trực tiếp Ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối cho Bệnh viện Việt Nam (phối hợp giữa Hiệp hội và Tổng lãnh sự quán Vương Quốc Anh), Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Công ty TPP chia sẻ giải pháp hệ thống bệnh án điện tử Systmone – TPP. Đây là hội thảo chia sẻ cho các đối tượng bệnh viện và cơ sở y tế tại Việt Nam, đặc biệt ở khối y tế tư nhân. Đồng thời, hội thảo cũng sẽ là diễn đàn để các đơn vị y tế Việt Nam chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm vận hành hệ thống HIS theo tiêu chuẩn thế giới.

1. Thời gian: 15h00 – 16h30 ngày 17/5/2023 (giờ Việt Nam)
2.Hình thức: trực tuyến theo Zoom (với hỗ trợ phiên dịch chuyên nghiệp Anh – Việt)
3.Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Andy (Nguyen.Andy@fcdo.gov.uk) hoặc Mr Hân (phamduchan1990@gmail.com, 0918230115)

4.Link đăng ký: https://forms.gle/XCxjjb2wMcNGJYZL9 (đóng vào 5pm 15/05/2023).
Lưu ý: Hội thảo này chỉ giới hạn dành cho các đơn vị bệnh viện và cơ sở y tế, một số cơ quan quản
lý y tế công nhận được thư mời. Lưu ý: Link Zoom sẽ chỉ gửi tới các đơn vị phù hợp.

Toàn file văn bản: 

Thư mời tham dự hội thảo về hệ thống SystmOne của tập đoàn TPP (Anh quốc)