Home / Sự kiện

Sự kiện

Đoàn Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tham dự triển lãm trang thiết bị y tế tại Hongkong và thăm quan, ký kết hợp tác với Tập đoàn Mindary tại Thâm Quyến, Trung Quốc

Vừa qua, nhận lời mời của Hội Đồng Phát Triển Thương Mại Hồng Kông (HKTDC) về việc tham dự triển lãm Trang thiết bị y tế Hồng Kông và lời mời của Tập đoàn Mindray về việc tham quan trụ sở và nhà máy tại Thâm Quyến – Trung Quốc, Ban ...

𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐀́𝐍 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐌𝐎𝐍𝐄 -𝐓𝐏𝐏

𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐀́𝐍 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐒𝐘𝐒𝐓𝐌𝐎𝐍𝐄 -𝐓𝐏𝐏 Tiếp nối thành công tại Hội thảo trực tiếp Ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối cho Bệnh viện Việt Nam (phối hợp giữa Hiệp hội và Tổng lãnh sự quán Vương Quốc Anh), Hiệp ...