Home / Sự kiện

Sự kiện

Y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu

Có thể khẳng định, y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu và phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để khuyến khích và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng ...

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam – Pharmedi Vietnam 2023

Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam – Pharmedi Vietnam 2023 được tổ chức từ 13/9 đến hết ngày 16/9/2023 tại Trung tâm triển lãm SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM). Đây là sự kiện Quốc tế chuyên ngành Y tế mang tầm khu vực và được ...