Home / Tin tức / Hội thảo và đào tạo

Hội thảo và đào tạo

Cụm Thi đua lĩnh vực y tế tổng kết công tác năm 2018

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Cụm Thi đua lĩnh vực y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ...