Home / Tin tức / Kiến thức

Kiến thức

CÔNG VĂN 4433 VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực xét nghiệm để sẵn sàng đáp ứng tốt nhất với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID19, tiếp theo Công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/08/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, ...