Home / Sự kiện / Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021)

Ngày 23/02/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021)

Nguồn: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-truong-bo-y-te-nguyen-thanh-long-gui-thu-chuc-mung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-y-te-nhan-ky-niem-66-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-27-02-1955-27