Home / Sự kiện / Công văn số 943/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Công văn số 943/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

Sau khi Hiệp hội bệnh viện tư nhân và một số bệnh viện tư nhân có văn bản kiến nghị về một số điểm chưa hợp lý tại công văn số 5388/BHXH-CSYT ngày 30/12/2015 của BHXH Việt Nam, ngày 21/3/2016, BHXH Việt Nam đã có công văn số 943/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT. Đây cũng là nội dung được thảo luận nhiều nhất tại Hội nghị chuyên đề KCB BHYT với các cơ sở KCB tư nhân do BHXH Việt Nam và Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức vào các ngày 11 và 14/3/2016 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dưới đây là toàn bộ nội dung công văn 943/BHXH-CSYT (Có công văn đính kèm)   Công văn 943