Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Bệnh viện tư vẫn bị ‘phân biệt đối xử’

Đó là ý kiến chung của lãnh đạo các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên cả nước là hội viên Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam. Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam Nguyễn ...

Sự ra đời của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương xã hội hoá về lĩnh vực y tế của Đảng, nhà nước, nhiều doanh nhân là chủ đầu tư tích cực hưởng ứng bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng xây dựng bệnh viện. Đến nay, khối bệnh viện tư nhân đã không ...