Home / Tin tức / Công văn 2146/BYT-BH thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan dịch COVID.

Công văn 2146/BYT-BH thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan dịch COVID.

Bộ y tế vừa ban hành Công văn 2146/BYT-BH thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan dịch COVID.
Theo đó, căn cứ Luật bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.
Chi tiết hướng dẫn: