Home / Hoạt động hội / Thông báo / CÔNG VĂN 4736 HƯỚNG ĐẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 13, 14

CÔNG VĂN 4736 HƯỚNG ĐẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 13, 14

 

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4763/BYT-KH-TC về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, mức giá tối đa quy định tại thông tư 14/2019/ TT-BYT bằng mức giá quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT .

Các Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp dụng tại các cơ sở y tế Nhà nước, đảm bảo thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người có và người không có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh.

Trường hợp các địa phương chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện mức giá theo Thông tư 37/2018/TT-BYT thì đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện mức giá quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT.

So với thông tư 37/2018 và thông tư 39/2018 thì mức giá tại thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ chứ không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Nội dung chi tiết xem tại công văn 4763 được ban hành ngày 16/8/2019 theo đường link sau.

4763_BYT-KH-TC_421671 (1)