Home / Sự kiện / ĐỀ NGHỊ ĐẨY LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

ĐỀ NGHỊ ĐẨY LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Giấy mời số 433/GM – BYT ngày 19/5/2020 của Bộ y tế về việc tham dự họp thống nhất các nội dung của dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trước hết, Hiệp hội trân trọng cảm ơn Bộ y tế đã quan tâm, phối hợp với Hiệp hội trong việc lấy ý kiến với dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Sau khi nhận được giấy mời, Hiệp hội đã lên kế hoạch thông báo tới các đơn vị hội viên Hiệp hội tham gia, tuy nhiên do các hội viên ở các tỉnh, thành trong cả nước và thời gian tổ chức hội nghị gấp rút nên không thể sắp xếp công việc, cử đại diện cán bộ dành thời gian nghiên cứu nội dung tài liệu tham dự hội nghị để đạt chất lượng. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị Bộ y tế thay đổi thời gian tổ chức hội nghị phù hợp và thời gian tổ chức không quá một ngày, đồng thời bố trí địa điểm tổ chức hội nghị tại Hà Nội để thuận tiện cho các đại biểu di chuyển, đi lại.

Trường hợp Bộ y tế không hoãn và vẫn tổ chức Hội nghị theo kế hoạch tại Giấy mời số 433/GM – BYT, Hiệp hội xin bảo lưu ý kiến góp ý tại văn bản số 16/CV – BVTN ngày 5/3/2020 và văn bản số 17/CV – BVTN ngày 17/3/2020 về việc tham gia góp ý Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Công văn kèm theo:

CV 42 gửi Bộ y tế

433_GM-BYT_19052020_2-signed (1)

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội