Home / Chưa được phân loại / GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Công văn số 96 ngày 19/3/2020 về việc đề nghị thanh toán chi phí vượt định mức KCB BHYT năm 2016 của bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Đại chỉ: Số 143 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An). (Có văn bản kèm theo –CV 96 Đề nghị thanh toán chi phí vượt định mức KCB BHYT năm 2016 (1)

Ngày 24/3/2020, Hiệp hội đã có công văn số 23/CV – BVTN về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Có văn bản kèm theo – CV 23 giả uyết vướng mắc BV Cửa Đông_20200520_0001)

Trả lời công văn của Hiệp hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn số 1492/BHXH – CSYT về việc quyết toán chi phí KCB tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày 13/5/2020. Theo đó, chi phí 1,64 tỷ vượt định mức sử dụng trong năm 2016 của Bệnh viện đa khoa Cửa Đông thuộc chi phí vượt quỹ KCB BHYT không thuyết minh được, không được quyết toán . Số tiền chấp nhận, không chấp nhận quyết toán đã được tổng hợp báo cáo tại quyết toán tài chính năm 2016 và được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua. Do vậy, BHXH Việt Nam không có cơ sở để thanh toán số tiền nêu trên (Công văn kèm theo:

Hiệp hội gửi đến bệnh viện Đa khoa Cửa đông và Hội viên được biết. Trong quá trình hoạt động, vướng mắc, các đơn vị có văn bản kịp thời phối hợp Hiệp hội giải quyết./.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội.