Home / Tin tức / Góp ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Góp ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Bộ Luật lao động (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 tại Kỳ hợp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Trên cơ sở được Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như: thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương; quy định đối với trường hợp làm việc không trọn ngày; quy định các trường hợp tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm…Hiện nay, dự thảo Nghị định đang tiếp tục được lấy ý kiến từ chuyên gia các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp….

Để có cơ sở tổng hợp, góp ý kiến vào dự thảo Nghị định, Hiệp hội đề nghị các hội viên nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Hiệp hội (Địa chỉ: Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) hoặc gửi đến Email: hiephoibenhvientuvn@gmail.com – ĐT liên hệ: Mrs Hằng: 0915.468.224

(Gửi kèm dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi)

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc,

CV 37 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi